G.A.T.A.

Openheid en eerlijkheid nog ver te zoeken.Gold Anti Trust Actioncommittee strijdt al vele jaren voor open- en eerlijkheid over de goudvoorraden van onze overheden. Via www.gata.org kunt u meekijken hoe het er voor staat en wat er tot dusverre al is bereikt.