Tubantia 19jun2010 en 17sep2010

Een 2e risico-perceptie ?

Eerlijk Vermogensbeheer
De opmerking in het redactionele artikel in Tubantia van zaterdag 19-6 resp.vrijdag 17-9, over een 2e risicoperceptie kon niet uitgebreid genoeg geplaatst worden, dus hierbij een aanvulling.

De nominale obligaties van bijv. Staat der Nederlanden kennen een nominale waarde van EUR.1.000,= en die blijft ook staan. Omdat Nederland veiliger wordt geacht dan Griekenland is de rente fors lager dan bij de Grieken. De meest recente staatslening deed op 3 jaars-basis 0,96% dus u als privbelegger (wegens afdracht van 1,2% vermogensrendementsheffing in Box III) boert zowiezo al achteruit... maar wat nu als de enorme geldcreatie (steun in kredietcrisis, steun voor de Zuidelijke landen enz.) gaat leiden tot een uitholling van de munt ?? Dan is de eerder genoemde obligatie van EUR.1.000,= die nu bijvoorbeeld 500 kg appels waard is... straks misschien nog maar 50 kg. appels waard.

We zien het gebeuren. Geldcreatie en een groot risico voor uitholling van de munt.

Bij investeren in obligaties kun je kijken naar die obligaties met een link met bijv. aandelen of grondstoffen. Wanneer dan de aflossing op de einddatum plaatsvindt... dan heb je tenminste de garantiewaarde.... maar als de aandelen of grondstoffen zijn opgelopen (die luiden in teruggevallen Euro's of Dollars) dan krijg je dus substantieel meer dan alleen de nominale waarde ! Baat het niet... schaden doet het ook niet.

Immers, als de munten niet wegvallen (in koopkracht) dan krijg je tch je nominale waarde ! Het enige wat je op-offert is de lage rente die nu geldt. Die rente is tch al volstrekt onvoldoende om obligaties een valide beleggingsmogelijkheid te noemen in 2010.

Laat een specialist u bijstaan in de keuze voor deze bijzondere "andere" obligaties. Trap niet in het verhaal van de diverse banken dat er nu inflation-corrected bonds of -funds zijn !!! Dit is alleen maar een nominale obligatievorm met het rendement wat afhankelijk wordt gesteld van de stand van de inflatie. En het gaat uiteindelijk over uw hoofdsom ! Hoedt u voor namaak....

Bent u groot genoeg... voor een kleine beheerder ?
06-24977190 / 0546-569117


Terug naar de top ↑