Disclaimer

Disclaimer


Eerlijk Vermogensbeheer
www.eerlijkvermogensbeheer.nl
is een onderdeel van Total Investment Services BV.
Zie ook www.invest.nl »

Disclaimer

Januari 2010

De websites eerlijkvermogensbeheer.nl en eerlijkbeleggingsadvies.nl zijn adviesonderdelen onder verantwoordelijkheid en auspiciën van Total Investment Services BV (www.invest.nl).

Total Investment Services BV is een gespecialiseerde, onafhankelijke, Nederlandse vermogensbeheerder. Total Investment Services beschikt over een vergunning van de toezichthoudende Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder het prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), is deelnemer in het Dutch Securities Institute (DSI) en is aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Sinds 1986 is Total Investment Services haar cliënten op velerlei financieel gebied van dienst. Zij opereert daarbij onafhankelijk van de standaard banken. Total Investment Services heeft als doelstelling zowel voor particuliere beleggers als kleine tot middelgrote institutionele beleggers het vermogen op een zeer professionele, objectieve en transparante wijze te beheren.

Het beleggingsbeleid van eerlijkvermogensbeheer.nl of eerlijkbeleggingsadvies.nl is altijd een resultante van de besprekingen met de individuele beleggers. Hierdoor is er altijd sprake van individueel vermogensbeheer. Niet-cliënten die op basis van het lezen van één van de publicaties van eerlijkbeleggingsadvies.nl of eerlijkvermogensbeheer.nl beleggingsbeslissingen willen nemen, doen er goed aan om hun adviseur te raadplegen of de positie geschikt is voor hun portefeuille en welke grootte de positie zou mogen vertegenwoordigen. Beleggen betekent in nagenoeg alle gevallen het impliciet aangaan van kapitaalsrisico's. Rendementen uit het verleden bieden nooit een garantie richting de toekomst.


Terug naar de top ↑